Verksamhetssystem

För att säkra kvaliteten i alla led har vi på TubeTec ett väl inarbetat verksamhetssystem som innefattar kvalité, miljö, arbetsmiljö och systematiskt brandskyddsarbete.

Genom ett kontinuerligt förändringsarbete har vi som mål att lösa eventuella problem innan de har uppstått. Verksamheten är kvalitetscertifierad för ISO 9001 samt miljöcertifierad för ISO 14001.

Alla medarbetare är delaktiga i processen och experter på sina arbetsmoment. Tack vare en hög medvetenhet om såväl kunder som kvalitetskrav är vi mycket motiverade att göra ett bra jobb. Internt ser vi till att ständigt vidareutbilda oss och ta fram förslag till förändringar i arbetssätt och tekniker.

Som kund hos TubeTec kommer ni att märka att vi sätter stort värde vid att ha ordning och reda i alla led.

Vi arbetar även nära våra leverantörer. Våra samarbetspartners har samma höga kvalitetsnivå som vi har och tillsammans har vi utarbetat metoder som säkerställer kvaliteten genom hela processen. Det innebär till exempel att vi har möjlighet att svara upp mot höga krav på ytfinish genom att våra partners kan leverera den kvalitet som våra kunder beställer. Detsamma gäller även de material vi tar in i vår produktion. Era specifikationer styr förvisso vårt arbete, men vi drar oss inte för att föreslå nya materialval som kan leda till lägre kostnader i slutänden.

En nöjd kund är trots allt den högsta kvalitetsstämpeln på vårt arbete!