Lödning

På TubeTec är vi specialister på lödning av komplicerade rörkonstruktioner. Vi erbjuder våra kunder olika metoder för lödning beroende på typ av projekt och behov. Vår kompetens på TubeTec är framförallt uppbyggd kring automatlödning och manuell lödning. Med våra kvalificerade resurser, breda erfarenhet och kunskap inom rör- och trådbearbetning samt lödning och svetsning medverkar vi gärna på ett tidigt stadium med produktutveckling och prototyper, fram till konstruktionslösning och serieproduktion.

TubeTec är specialister på lödning.