Prototyp till serie

På TubeTec tar vi hand om våra kunders produktion från början till slut enligt kundens specifika önskemål. Det gäller allt från enkla till mycket komplicerade detaljer. Vi är specialister på rörbockning och trådbockning men har också lång erfarenhet av att expandera och krympa rör, göra håltagningar och sammanfoga rör- och tråddetaljer med fästelement till komplexa lösningar.

Vi hanterar produkter från prototyp till serieproduktion med olika typer av sammanfogningsmetoder såsom svetsning och lödning, t ex MIG/MAG, TIG och hårdlödning. Oavsett metod håller vi hög kvalitet och stor noggrannhet i våra arbeten.

Tack vare vår erfarenhet och kompetens kan vi ofta föreslå våra kunder nya lösningar och materialval, samt toleranssättningar om vi ser att något kan göras enklare eller till en lägre kostnad. Det händer att vi ställer motkrav på våra kunders produkter för att den levererade produkten från oss ska bli bra – eller bättre – till en lägre produktionskostnad.

Utrustningen för utvecklings- och prototyparbeten är skild från produktionen i en särskild avdelning.

Tillsammans med kunden jobbar vi för att optimera detaljerna i ett tidigt skede så att bästa produktionsflöde nås. Det är kundens behov som styr vår produktion och vi är därför tidigt med i utvecklingsarbetet. En av våra styrkor är att vi alltid levererar i tid, vilket uppskattas av kunderna, som gärna återvänder till oss.