TubeTec AB

Enkelt uttryckt så ligger TubeTec i framkant för tillverkning av enkla och komplexa rörkonstruktioner med rörbockning, trådbockning och robotsvetsning som viktiga värdeskapande beståndsdelar.

Tubetec har varit verksamt sedan 1992 och företaget har sin produktionsanläggning i Torsås i sydöstra Småland.